Chevron Left
Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking) に戻る

コチ大学(Koç University) による Etkili Konuşmada Retorik (Rhetoric in Effective Speaking) の受講者のレビューおよびフィードバック

コースについて

Dört hafta sürecek bu ders etkili konuşmanın temel prensiplerini düşünceyle ve yöntemle desteklemeyi amaçlamaktadır. Metafor ve doğaçlamalardan faydalanılacaktır. Ünite bitimlerinde katılımcılardan doğaçlama uygulamaları beklenmektedir....
フィルター: