GitHub للمبرمجين باستخدام Git

提供:
このガイド付きプロジェクトでは、次のことを行います。

تعمل Github Repository من الصفر

تعمل كل اساسيات Git على المشروع

1.5 Hours
初級
ダウンロード不要
分割画面ビデオ
アラビア語
デスクトップのみ

في نهاية المشروع هتقدر تعمل Git Repository و تعمل source control للcode اللي في المشروع عن طريق GitHub . ميزة الـ source control لل code هو انه بيسمح لأكثر من شخص انه يشتغل على نفس المشروع من غير ما يحصل مشاكل او الشغل اللي اتكتب يغير او يمحي شغل ناس ثانية, فبالتالي بيكون في نظام في كتابة الcode لكل اللي في المشروع, git بيحافظ على كل الversions او النسخ للك code على مدار كل تغيير, بحيث لو حصل تغيير و حابب انك ترجع لأصل الcode بسهولة جدا ممكن تعمل كده. المشروع مستواه بدائي جدا و مبسط لاي شخص حابب انه يشتغل developer . مهم جدا git عن طريق github في سوق العمل علشان كل الشركات بتستخدمه لتنظيم الشغل على المشاريع. المشروع لاي حد عنده خلفية بسيطة جدا في الcode و حابب يتعرف على أفضل الطرق لتنظيم الشغل في عالم ال tech

あなたが開発するスキル

 • Github

 • JavaScript

 • Terminal

 • GIT

ステップバイステップで学習します

ワークエリアを使用した分割画面で再生するビデオでは、講師がこれらの手順を説明します。

 1. الاستنساخ والتشعب

 2. الفروع والالتزامات

 3. اختياري: نشاط تدريبي

 4. جلب وسحب ودمج التعارضات

 5. تخزين السجلات وعرضها

 6. التراجع عن الالتزامات وإنشاء المستودع

 7. اختياري: كابستون

ガイド付きプロジェクトの仕組み

ワークスペースは、ブラウザに完全にロードされたクラウドデスクトップですので、ダウンロードは不要です

分割画面のビデオで、講師が手順ごとにガイドします

よくある質問

ガイド付きプロジェクトを購入することによって、ガイド付きプロジェクトを完了するために必要なものすべてが得られます。これには、開始する必要のあるファイルとソフトウェアを含むWebブラウザを介したクラウドデスクトップワークスペースへのアクセスの他、専門家によるステップバイステップのビデオ講座が含まれます。

ワークスペースにはラップトップまたはデスクトップコンピューターに適したサイズのクラウドデスクトップが含まれているため、モバイル機器ではガイド付きプロジェクトを使用できません。

ガイド付きプロジェクトの講師は、プロジェクトのスキル、ツール、またはその分野での経験があり、知識を共有して世界中の何百万人もの受講生に影響を与えるたことに情熱を持つ専門家です。

ガイド付きプロジェクトから作成したファイルをダウンロードして保持できます。そのためには、クラウドデスクトップにアクセスしているときに「ファイルブラウザ」機能を使用できます。

ガイド付きプロジェクトは払い戻しの対象外です。すべての返金ポリシーを表示する

ガイド付きプロジェクトには学費援助が利用できません。

ガイド付きプロジェクトでは監査を使用できません。

ページの上部で、このガイド付きプロジェクトの経験レベルを押して、知識の前提条件を表示できます。ガイド付きプロジェクトのすべてのレベルで、インストラクターがステップバイステップでご案内します。

はい。ガイド付きプロジェクトを完了するために必要なものはすべて、ブラウザで利用可能なクラウドデスクトップで利用できます。

分割画面環境でタスクをブラウザで直接完了することで学習できます。画面の左側で、ワークスペースでタスクを完了します。画面の右側で、講師がプロジェクトをステップごとにガイドします。